Chirurgie měkkých tkání

Do této oblasti patří velká část chirurgie, která se nezabývá ani kostmi, ani nervovou soustavou ani poúrazovými stavy. Jako příklady můžeme uvést:

- preventivní chirurgie, především kastrace

- plastická chirurgie - nikoliv ve smyslu samoúčelných změn vzhledu, ale ve smyslu korekce vrozených vad, např. korekce vrozených vad očních víček (entropium, ektropium), odstraňování paspárků, korekce projevů brachycefalického syndromu, tj. plastiky zúžených nozder, zkrácení prodlouženého měkkého patra, chirurgické řešení vrozených pupečních či tříselných kýl,

- chirurgie trávicího systému od jícnových divertiklů, hiátové hernie, torze žaludku či mesenteriálního závěsu tenkého střeva, invaginace střeva, cizího tělesa v jícnu, žaludku či střevu, až po akutní perineální kýlu operovanou pomocí implantačních mřížek velmi účinně zabraňujících recidivě onemocnění

- chirurgie močového aparátu - operace ledvin, močovodů (např. řešení ektopického močovodu), močového měchýře, močové trubice a penisu či vaginy

- onkologická chirurgie - veškeré tumory s vyjímkou nádorů mozku a míchy