Intoxikace

Manuál otrav

Ve veterinární praxi patří otravy k méně častým, avšak o to nebezpečnějším důvodům návštěvy majitele s pacientem. Velmi často, zejména pokud majitel nepřijde bezprostředně po pozření jedu, vede tato situace k smrti pacienta. U většiny otrav se totiž propuknutí klinických příznaků odehrává až po distribuci jedu po orgánech a jeho eliminace je tudíž většinou nemožná. Málokterý jed má přitom svoje specifické antidotum.

Mezi bezesporu nejčastější otravy patří intoxikace antikoagulačními rodenticidy (tzv. jedy na krysy). Jejich plošn „granule“. Jejich podobnost s krmnými granulemi a jejich nevýrazný zápach a chuť je pak častou příčinou pozření psem nebo kočkou. Nezanedbatelnou cestou intoxikace zejména u koček je pak pozření otrávené myši nebo potkana. Pokud nedojde o okamžitému odstranění obsahu žaludku zvracením nebo výplachem a nasazení nespecifických antidot a absorpčních látek podpořených intenzivní terapií klinických příznaků, dochází zpravidla ke smrti vykrvácením v průběhu několika hodin až dnů.

Další častou příčinou otrav je často plošné používání insekticidních přípravků typu organofosfátů k odstranění blech z našich domácích mazlíčků. Přitom je na trhu dostatek kvalitních a účinných preparátů, které jsou k teplokrevným živočichům netoxické. Příliš exponovaný nebo často ošetřovaný pacient (včetně naprosto nevhodné aplikace u koček a drobných hlodavců) pak může uhynout za příznaků křečí a obrny dýchacího svalstva. Zde sice existuje specifické antidotum, jeho včasné podání je však spíše výjimkou (vzhledem dlouhé době mezi expozicí jedem a návštěvou veterinární ordinace).

Třetí nejčastější příčinou otrav je laické podávání lidských léků bez předchozí porady s veterinářem (Brufen, Paralen a pod.). Malé dávky za přesně stanovených podmínek sice občas veterinární lékaři používají, vždy by ale měli zvážit případné vedlejší účinky těchto léčiv. Každopádně ale toto rozhodování nepatří do rukou majitelů.

Ostatní otravy (dráždivé látky, jedy na slimáky, chladicí a brzdová kapalina a podobně) nepatří k častým příčinám návštěvy veterinárního lékaře. Přesto bychom při manipulaci s jakoukoliv potencionálně nebezpečnou látkou měli dodržovat co nejpřísnější bezpečnostní opatření a zamezit volný přístup nejen dětí, ale i domácích zvířat.