Očkování
 
Očkování psů

V naší ordinaci je možno volit ze 2 programů základního očkování s použitím české, nebo americké kombinované vakcíny a celé řady nadstandartních kombinací a možností.

 • PNEUMODOG - vakcína rozšiřující odolnost proti psím kašlům a chřipkám pro psy náchylné k onemocnění dýchacích cest
 • MICROSPÓRUM canis - plísňové onemocnění kůže psů a koček přenosné i na člověka
 • BORELIÓZA - onemocnění přenášené na psy i lidi klíšťaty, dle zprávy Krajské hygienické stanice jsou klíšťata v Ústí nad Labem a okolí masivně infikována
 • TETANUS - vhodné zejména pro psy pohybující se mezi koňmi a jinými domácími zvířaty
 • BAYPAMUN - preparát provokující a zvyšující přirozenou imunitu psa, používá se jako součást léčby při velmi vážných infekčních onemocněních, nebo jako prevence onemocnění před silnou zátěží zvířete - např. před leteckou či dlouhou automobilovou přepravou, změně majitele a podobně
 
Očkování koček

Kočky chodící ven musí být bezpodmínečně ze zákona povinně očkovány proti vzteklině. Chráníme tím nejen svou kočičku, ale zejména sebe a další lidi, protože riziko nakažení vzteklinou je u kočky mnohonásobně vyšší než u psů. Přesto je majiteli koček tato povinnost často zanedbávána. Dále je vhodné chránit kočky proti panleukopenii koček (obdoba psí parvovirózy), kočičímu herpesviru, který způsobuje syndrom kočičího přenosného onemocnění horních cest dýchacích (rhinotrachitis koček), kaliciviru a chlamidióze-psitakóze, což je u koček relativně časté onemocnění, přenosné i na člověka. Dalším nebezpečným, často smrtelným onemocněním je infekční leukemie koček. V naší ordinaci je možné očkovat kombinovanou vakcínou, která obsahuje i tuto chorobu, ale pro její vyšší cenu nabízíme majitelům i základní kombinovanou vakcínu obsahující předešlé 4 choroby bez infekční leukémie. Těmito chorobami může onemocnět i výhradně doma chovaná kočka, protože některé viry přežívají v prostředí velmi dlouho a můžeme je zanést lehce domů třeba na obuvi. Používáme americké vakcíny vyráběné firmou Fort Dodge Animal Health, USA, konkrétně Fel -O- Vax IV (panleukopenie, rhinotracheitis, kaliciviróza, chlamidióza-psitakóza) a na přání i Fel -O- Vax LV-K IV (předešlá 4 onemocnění + infekční leukémie koček)

 
Očkování fretek

U fretek se rutinně očkují dvě základní choroby - psinka a vzteklina.

Psinka - způsobuje ji Paramyxovirus identický s psím virem. Přenáší se cestou aerosolu, kontaktu s nakaženým zvířetem nebo jeho exkrementy. Prvními příznaky u fretek bývá vyrážka a otok na bradě a kolem dutiny ústní. Podobné změny do oranžova bývají i kolem řitního otvoru. Dále se objevuje hyperkeratóza polštářků tlapek, apatie, anorexie, horečka, fotofobie, záněty spojivkového vakua nosní sliznice. Málokdy na rozdíl od psa fretky zvracejí a mají průjem. V pozdním stádiu se mohou objevit příznaky jako nekoordinovanost pohybů, rotace očí (nystagmus), křeče krčního svalstva (tortikolis) a podobně. Obvyklý průběh psinky u fretek bývá přes veškerou terapii ve 100% případů smrtelný. Jedinou rozumnou ochranou je pravidelné očkování. Používáme živé oslabené a modifikované vakcinační kmeny. Mrtvé vakcíny nemají dostatečnou chráněnost. Nepoužíváme tzv. polyvalentní psí vakcíny (obsahující víc než dvě choroby). Rovněž se nedoporučuje používat vakcíny vyrobené na bázi fretčích buněk pro riziko propuknutí infekce. V současné době se v naší ordinaci s úspěchem využívá vakcíny Biocan DH (proti psince a infekční hepatitidě). Přesto doporučujeme minimálně 30 minut po vakcinaci pacienta sledovat pro případný výskyt nežádoucích účinků (otoky, zvracení, horečka) anafylaktické reakce. V případě jejího výskytu je pak nutno okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.

Vzteklina - nevyléčitelné smrtelné onemocnění, které podle příslušných veterinárních zákonů musí být u domácích masožravců ošetřeno preventivním očkováním. I v případě, že fretka opouští domov jen výjimečně, lze její aplikaci doporučit. Používají se inaktivované vakcíny. Přesto je třeba říci, že fretka je k nakažení virem vztekliny asi 50 000 x méně vnímavá než liška a 300 x méně než zajíc. Je ale zřejmé, že při pokousání člověka je očkované zvíře ve zřejmé výhodě, protože neočkovaná fretka pravidelně v takovém případě podstupuje euthanasii a laboratorní vyšetření na infekci virem vztekliny.

Očkovací schéma

 • ve věku 6-8 týdnů - Biocan DH (Canvac D)
 • ve věku 10-12 týdnů - revakcinace Biocan DH (canvac D)
 • ve věku 13-14 týdnů - booster (posilující) revakcinace Biocan DH (Canvac D) + Rabies (vzteklina)
 • za 12 měsíců a pravidelně každý rok booster revakcinace

Při výskytu vedlejších účinků je vhodné očkování proti vzteklině aplikovat v samostatné injekci zhruba měsíc po očkování proti psince.

 
Očkování králíků

Přestože jsou domácí mini králíčci mnohem méně vystaveni riziku infekce přenosnými chorobami, toto riziko existuje. Vzhledem k velmi vysoké pravděpodobnosti, že pokud už touto chorobou onemocní, že na ni také uhyne, doporučujeme pravidelně každý rok provést ochranné očkování proti dvěma základním a nejnebezpečnějším chorobám.

Mor králíků (virové hemorhagické onemocnění) původce kalicivirus, napadá králíky nad 2 měsíce věku. Přenos je trusem, chovnými pomůckami, potravou a vodou. Průnik viru do organismu je prostřednictvím spojivky, nosní sliznice nebo narušenou kůží. Inkubace trvá jenom 1-2 dny. Nakaženo bývá asi 70-80% zvířat a 100% z nich umírá. Většinou je průběh perakutní - úhyn během několika dnů bez klinických potíží. Pokud jsou, jde zejména o depresi, únavu a nechutenství. Dále se mohou projevit potíže s dýcháním, modré zbarvení sliznic, zvětšení dutiny břišní a průjem (nebo zácpa). V konečném stádiu se pak objevují křeče, výtok krve z nosu a konečníku.

Myxomatóza původcem je poxvirus. Většina králíků se nakazí prostřednictvím bodavého hmyzu. Pokud přežijí časné stadium nemoci (letargii, krvavý zánět spojivky, horečku), vyvine se u nich typická kožní forma - otok na hlavě, kolem řitního otvoru a kolem pohlavních orgánů. Stává se pak přenašečem. U hospodářských druhů způsobuje velké ztráty na přírůstcích a ztráty na úhynech.

Očkovací schéma

dle nákazové situace - OHROŽENÉ X IZOLOVANÉ CHOVY

Ohrožené chovy

 • ve věku 6-8 týdnů - aplikace kombinované vakcíny proti moru a myxomatóze - podkožní aplikace
 • revakcinace za 4 týdny po první aplikaci.
 • každoroční revakcinace

(v případě extrémně zatížených chovů lze aplikovat monovalentní vakcínu proti moru ve 4 týdnech s následnou revakcinací kombinovanou vakcínou za 6 týdnů)

Izolované chovy (většina domácích mazlíčků)

 • aplikace kombinované vakcíny proti moru a myxomatóze ve věku 10 týdnů
 • každoroční revakcinace

Očkování může být hromadné - použití dvaceti až čtyřiceti dávkového balení, které se musí po otevření do zhruba 30 minut spotřebovat. To je vhodné zejména pro chovatele králíků pro hospodářské využití nebo plemenné chovy zakrslých králíků. Více než půl roku máme ale na trhu kombinované jedno dávky vakcíny proti moru a myxomatóze. Tyto jsou sice po přepočtu na jednu dávku o něco dražší, není ale nutno hledat dalších 19 až 39 králíků, kterým bychom aplikovali zbylé dávky. Pokud by se totiž takoví chovatelé nenašli, musel by majitel uhradit cenu celého balení, která je několikanásobně vyšší než cena jedno dávky.